Giải bài sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ lệ phần trăm – Toán 5 trang 82 – 84

Câu 1: Trang 83 sgk toán lớp 5 Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó. Hướng dẫn giải: Hướng dẫn mẫu: Bấm lần… Read more about Giải bài sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ lệ phần trăm – Toán 5 trang 82 – 84

Giải bài giới thiệu máy tính bỏ túi – Toán 5 trang 81, 82

Câu 1: Trang 82 sgk toán lớp 5 Thực hiện các phép tính sau rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi: a) 126,45 + 796,892; b) 352,19 – 189,471; c) 75,54 x 39; d) 308,85 : 14,5 Hướng dẫn giải: a) 126,45 + 796,892= 923,342 b) 352,19 – 189,471= 162,719 c) 75,54 x… Read more about Giải bài giới thiệu máy tính bỏ túi – Toán 5 trang 81, 82

Giải bài Luyện tập chung – Toán 5 trang 80

Câu 1: Trang 80 sgk toán lớp 5 Viết các hỗn số sau thành số thập phân: $4\frac{1}{2}$, $3\frac{4}{5}$, $2\frac{3}{4}$, $1\frac{12}{25}$ Hướng dẫn giải: $4\frac{1}{2}$= $\frac{9}{2}$= 9: 2 = 4,5 $3\frac{4}{5}$ = $\frac{19}{5}$= 19: 5 = 3,8 $2\frac{3}{4}$ = $\frac{11}{4}$= 11: 4 = 2,75 $1\frac{12}{25}$= $\frac{37}{25}$ = 37: 25 = 1,48 =============== Câu 2: Trang 80 sgk toán lớp 5 Tìm x:… Read more about Giải bài Luyện tập chung – Toán 5 trang 80

Giải bài luyện tập – Toán 5 trang 79

Câu 1: Trang 79 sgk toán lớp 5 a) Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42. b) Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ? Hướng dẫn… Read more about Giải bài luyện tập – Toán 5 trang 79

Giải bài toán về tỉ lệ số phần trăm (tiếp theo 2) – Toán 5 trang 77

Câu 1: Trang 78 sgk toán lớp 5 Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh? Hướng dẫn giải: Bài giải: Trường Vạn Thịnh có số học sinh là: 552 : 92 x 100 =… Read more about Giải bài toán về tỉ lệ số phần trăm (tiếp theo 2) – Toán 5 trang 77

Giải bài giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) – Toán 5 trang 76 – 77

Câu 1: Trang 77 sgk toán lớp 5 Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó. Hướng dẫn giải: Bài giải: Cách 1: Số học sinh 10 tuổi là: (32… Read more about Giải bài giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) – Toán 5 trang 76 – 77