Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập thời gian trang 143

Hướng dẫn giải bài Luyện tập thời gian (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 5 trang 143) Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống s (km) 261 78 165 96 v (km/giờ) 60 39 27,5 40 t (giờ) Câu 2: Một con ốc sên bò với vận tốc 12 cm/ phút. Hỏi con ốc… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập thời gian trang 143

Giải bài tập SGK Toán 5: Thời gian trang 142, 143

Hướng dẫn giải bài Thời gian (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 5 trang 142, 143) Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc Ta có: t = s : v Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống s (km) 35 10,35 108,5 81 v (km/giờ) 14 4,6 62 36… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Thời gian trang 142, 143