Giải bài tập Luyện tập chung – Toán 5 trang 128

Câu 1: Trag 128 sgk toán lớp 5 Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm. a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp). b) Tính thể tích bể cá đó. c) Mức nước trong bể cao bằng… Read more about Giải bài tập Luyện tập chung – Toán 5 trang 128

Giải bài tập Luyện tập chung – Toán 5 trang 124

Câu 1: Trang 124 sgk toán lớp 5 Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau: 10% của 120 là 12 5% của 120 là 6 Vậy 15% của 120 là 18. a) Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của bạn DUng: ….% của 240… Read more about Giải bài tập Luyện tập chung – Toán 5 trang 124

Giải bài tập Luyện tập chung – Toán 5 trang 123

Câu 1: Trag 123 sgk toán lớp 5 Một hình lập phương có cạnh 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó. Hướng dẫn giải: Hình lập phương có cạnh a = 2,5cm. Diện tích một mặt của hình lập phương là: S = a x… Read more about Giải bài tập Luyện tập chung – Toán 5 trang 123

Giải bài tậpThể tích hình lập phương – Toán 5 trang 122

Câu 1: Trag 122 sgk toán lớp 5 Viết số đo thích hợp vào ô trống: Hướng dẫn giải: Với cột (1) a = 1,5m Diện tích một mặt là: S = a x a = 1,5 x  1,5  = 2,25 (m2) Diện tích toàn phần là: S x 6 = 2,25 x 6 = 13,5 (m2)… Read more about Giải bài tậpThể tích hình lập phương – Toán 5 trang 122

Giải bài tập Thể tích hình hộp chữ nhật – Toán 5 trang 120

Câu 1: Trag 121 sgk toán lớp 5 Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c. a) a = 5cm;  b = 4cm;     c = 9cm. b) a = 1,5m;  b = 1,1m;     c = 0,5m. c) a = \(\frac{2}{5}\)dm;  b = \(\frac{1}{3}\)dm;    … Read more about Giải bài tập Thể tích hình hộp chữ nhật – Toán 5 trang 120

Giải bài tập Thể tích của một hình – Toán 5 trang 114

Câu 1: Trag 115 sgk toán lớp 5 Trong hai hình dưới đây: Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ ? Hình hộp chữ nhật B gồm mấy  hình lập phương nhỏ ? Hình nào có thể tích lớn hơn ? Hướng dẫn giải: Hình A: có chiều dài gồm 4 ô vuông,… Read more about Giải bài tập Thể tích của một hình – Toán 5 trang 114