Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung trang 137, 138

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 5 trang 137, 138) Câu 1: Tính a) 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút b) 45 ngày 23 giờ – 24 ngày 17 giờ c) 6 giờ 15 phút x 6 d) 21 phút 15 giây : 5 Câu… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung trang 137, 138

Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập nhân chia số đo thời gian cho một số trang 137

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Nhân chia số đo thời gian cho một số toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 5 trang 137) Câu 1: Tính a) 3 giờ 14 phút x 3 b) 36 phút 12 giây : 3 c) 7 phút 26 giây x 2 d) 14 giờ 28 phút… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập nhân chia số đo thời gian cho một số trang 137

Giải bài tập SGK Toán 5: Chia số đo thời gian cho một số trang 136

Hướng dẫn giải bài Chia số đo thời gian cho một số toán 5 (bài 1, 2 SGK Toán lớp 5 trang 136) BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 136/SGK Toán 5) Tính a) 24 phút 12 giây : 3 b) 35 giờ 40 phút : 5 c) 10 giờ 48 phút :… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Chia số đo thời gian cho một số trang 136

Giải bài tập SGK Toán 5: Nhân số đo thời gian với một số trang 135

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2 Nhân số đo thời gian với một số trang 135 SGK Toán lớp 5 Câu 1: Tính a) 3 giờ 12 phút x 3 4 giờ 23 phút x 4 12 phút 25 giây x 5 b) 4,1 giờ x 6 3,4 phút x 4 9,5 giây x 3… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Nhân số đo thời gian với một số trang 135

Giải bài tập SGK Toán 5: Trừ số đo thời gian trang 133

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 133 SGK Toán lớp 5 Câu 1: Tính a) 23 phút 25 giây – 15 phút 12 giây b) 54 phút 21 giây – 21 phút 34 giây c) 22 giờ 15 phút – 12 giờ 35 phút Câu 2: Tính a) 23 ngày 12 giờ –… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Trừ số đo thời gian trang 133

Giải bài tập SGK Toán 5: Cộng số đo thời gian trang 132

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2 trang 132 SGK Toán lớp 5 ĐỀ BÀI Câu 1: Tính Câu 2: Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút, sau đó đi ô tô đến viên bảo tàng lịch sử hết 2 giờ 20 phút. Hỏi Lâm đi từ nhà đến viện bảo tàng lịch sử hết… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Cộng số đo thời gian trang 132

Giải bài tập SGK Toán 5: Bảng đơn vị đo thời gian trang 130, 131

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 130, 131 SGK Toán lớp 5 tập 1 Câu 1: Trong lịch sử phát triển của loài người đã có những phát minh vĩ đại. Bảng dưới đây cho biết tên và năm công bố một số phát minh. Hãy đọc bảng và cho biết từng phát… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Bảng đơn vị đo thời gian trang 130, 131