Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập quãng đường trang 141, 142

Hướng dẫn giải bài Luyện tập quãng đường (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 5 trang 141, 142) Câu 1: Tính độ dài quãng đường với đơn vị là ki-lô-mét rồi viết vào ô trống v 32,5 km/giờ 210 m/phút 36 km/giờ t 4 giờ 7 phút 40 phút s Câu 2: Một ô tô đi… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập quãng đường trang 141, 142

Giải bài tập SGK Toán 5: Quãng đường trang 141

Hướng dẫn giải bài Quãng đường (bài 1, 2, 3, SGK Toán lớp 5 trang 141) Bài toán: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô. Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ: 42,5 x 4 = 170 (km) Đáp số: 170 km… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Quãng đường trang 141