Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian trang 165, 166

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 165-166/SGK Toán 5) ĐỀ BÀI Câu 1: Tính a) 12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút 14 giờ 26 phút – 5 giờ 42 phút b) 5,4 giờ +… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian trang 165, 166

Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập phép chia trang 164, 165

Hướng dẫn giải bài Luyện tập phép chia – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 164, 165/SGK Toán 5) Câu 1: Tính Câu 2: Tính nhẩm a) 3,5 : 0,1                   8,4 : 0,01                    9,4 : 0,1… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập phép chia trang 164, 165

Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập phép chia trang 163, 164

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về phép chia – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 163, 164/SGK Toán 5) Câu 1: Tính rồi thử lại (theo mẫu): a) 8192 : 32 15335 : 42 b) 75,95 : 3,5 97,65 : 21,7 (thương là số thập phân) Chú ý: Phép chia hết: a:… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập phép chia trang 163, 164

Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập phép nhân trang 162

Hướng dẫn giải bài Luyện tập về phép nhân – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 162/SGK Toán 5) Câu 1: Chuyển thành phép nhân rồi tính: a) 6,75kg + 6,75kg + 6,75kg b) 7,14m2 + 7,14m2 + 7,14m2 x 3 c) 9,26dm3 x 9 + 9,26dm3 Câu 2: Tính: a) 3,125 + 2,075 x 2 b) (3,125… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập phép nhân trang 162

Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 160, 161

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ– SGK toán 5 (bài 1, 2, 3 trang 160, 161/SGK Toán 5) Câu 1: Tính Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất: c) 69,78 + 35,97 +30,22 d) 83,45 – 30,98 – 42,47 Câu 3: Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 160, 161

Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về phép trừ trang 159, 160

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về phép trừ – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3 trang 159-160/SGK Toán 5) Câu 1: Tính rồi thử lại (theo mẫu): 8923 – 4157;                              27069 – 9537 7,284 – 5,596 ;      … Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về phép trừ trang 159, 160