Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung trang 169, 170

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3 trang 169, 170/SGK Toán 5) Câu 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 160m, chiều rộng 30m. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10m2 thu được 15kg rau. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung trang 169, 170

Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập tính diện tích thể tích một số hình trang 169

Hướng dẫn giải bài Luyện tập về diện tích, thể tích một số hình – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3 trang 169/SGK Toán 5) Câu 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống: Câu 2: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,8m3. Đáy bể có chiều dài 1,5m, chiều rộng… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập tính diện tích thể tích một số hình trang 169

Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình trang 168

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về tính diện tích thể tích một số hình – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3 trang 168/SGK Toán 5) Câu 1: Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình trang 168

Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập về tính chu vi diện tích một số hình trang 167

Hướng dẫn giải bài Luyện tập về tính chu vi diện tích một số hình– SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 167/SGK Toán 5) Câu 1: Một sân bóng được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là một hình chữ nhật có chiều dài 11cm, chiều rộng 9cm. Hỏi:… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập về tính chu vi diện tích một số hình trang 167

Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về tính chu vi diện tích một số hình trang 166, 167

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về tính chu vi diện tích một số hình – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3 trang 166-167/SGK Toán 5) Câu 1: Một vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. a) Tính chu vi khu vườn đó. b) Tính… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về tính chu vi diện tích một số hình trang 166, 167