Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung trang 179, 180

Hướng dẫn giải bài Luyện Tập Chung – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3 trang 179 SGK Toán 5) Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Đọc thầm bài văn… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung trang 179, 180

Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung trang 178, 179

Hướng dẫn giải bài Luyện Tập Chung – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3 trang 178 SGK Toán 5) Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1:  0,8%… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung trang 178, 179

Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiếp) trang 177, 178

Hướng dẫn giải bài Luyện Tập Chung – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178/SGK Toán 5) Câu 1: Tính: a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5 Câu 2: Tìm số trung bình cộng của: a) 19 ; 34 và… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiếp) trang 177, 178

Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiếp) trang 176, 177

Hướng dẫn giải bài Luyện Tập Chung – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 176, 177/SGK Toán 5) Câu 1: Tính Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất Câu 3: Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5m, chiều rộng 19,2m. Nếu bể chứa 414,72m2 nước thì mực nước trong bể… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiếp) trang 176, 177

Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiếp) trang 176

Hướng dẫn giải bài Luyện Tập Chung – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 176/SGK Toán 5) Câu 1: Tính a) 683 x 35 1954 x 425 2438 x 306 c) 36,66 : 7,8 15,7 : 6,28 27,63 : 0,45 d) 16 giờ 15 phút : 5 14 phút 36 giây : 12. Câu… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiếp) trang 176

Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung trang 175

Hướng dẫn giải bài Luyện Tập Chung – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175/SGK Toán 5) Câu 1: Tính a) 85793 – 36841 + 3826 c) 325,97 + 86,54 + 103,46. Câu 2: Tìm x: a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28 b) x – 7,2 = 3,9 + 2,5 Câu 3: Một… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung trang 175

Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về biểu đồ trang 173, 174, 175

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về biểu đồ (bài 1, 2, 3 trang 173, 174, 175/SGK Toán 5) Câu 1: Để biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường có thể dùng biểu đồ dưới đây: SỐ CÂY DO NHÓM CÂY XANH TRỒNG TRONG VƯỜN TRƯỜNG Dựa… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về biểu đồ trang 173, 174, 175

Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập (tiếp theo) trang 172

Hướng dẫn giải bài Luyện tập – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3 trang 172/SGK Toán 5) Câu 1: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4dm để lát nền nhà đó, giá tiền mỗi viên gạch là… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập (tiếp theo) trang 172

Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập (tiếp theo) trang 171, 172

Hướng dẫn giải bài Luyện tập – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 171, 172/SGK Toán 5) Câu 1: a) Tìm vận tốc của một ô tô đó đi được 120km trong 2 giờ 30 phút. b) Bình đi xe đạp với vận tốc 15km/giờ từ nhà đến bến xe mất nửa… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập (tiếp theo) trang 171, 172

Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập trang 171

Hướng dẫn giải bài Luyện tập – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 171/SGK Toán 5) Câu 1: Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện tích của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích của… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập trang 171