Ôn tập Công dân với kinh tế (Bài 1 đến bài 5)

Tóm tắt bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế Sản xuất vật chất: Là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Vai trò của sản xuất vật chất: Cơ… Read more about Ôn tập Công dân với kinh tế (Bài 1 đến bài 5)