Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu

Bài tập 1 trang 51 SGK Hình học 12 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A’B’C’D’. Diện tích S là. (A) \(\pi a^2\) (B) \(\pi a^2\sqrt{2}\) (C) \(\pi a^2\sqrt{3}\) (D) \(\frac{\pi a^2\sqrt{2}}{2}\) Gợi ý… Read more about Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu

Giải bài tập Ôn tập chương II Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu

Câu 1 (Trang 50 SGK) Cho ba điểm A, B, C cùng thuộc một mặt cầu sao cho $\widehat{ABC}=90^{\circ}$.Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? a) Đường tròn qua ba điểm A, B, C nằm trên mặt cầu. b) AB là một đường kính của mặt cầu đã cho. c) AB không phải… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương II Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu

Trắc nghiệm ôn chương 2 Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu

Câu 1: Hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều. Tính độ dài đường cao h của hình nón. A. \(h = \frac{a}{4}.\) B. \(h = \frac{{\sqrt 3 }}{4}a.\) C. \(h = \frac{a}{2}.\) D. \(h = \frac{{\sqrt 3 }}{2}a.\) Câu 2: Cho tam giác ABC đều cạnh a, đường cao AH. Tính thể tích V của… Read more about Trắc nghiệm ôn chương 2 Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu

Ôn tập chương II Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu

1. Các khái niệm cần nhớ Mặt nón, hình nón, khối nón. Mặt trụ, hình trụ, khối trụ. Mặt cầu, khối cầu, vị trí tương đối giữa mặt cầu với đường thẳng, mặt phẳng. 2. Các công thức tính thể tích và diện tích cần nhớ a) Công thức tính diện tích và thể tích… Read more about Ôn tập chương II Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu