Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về đo Thời gian trang 156, 157

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về đo Thời gian – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 156-157/SGK Toán 5) Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 1 thế kỉ  = …năm 1 năm = …tháng 1 năm không nhuận có …ngày 1 năm nhuận có…ngày 1 tháng có…(hoặc…) ngày… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về đo Thời gian trang 156, 157

Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích trang 155, 156

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3 trang 155-156/SGK Toán 5) Câu 1:  Điền dấu ‘>’,'<‘ hoặc ‘=’ 8m25dm2…8,05m2                         7m35dm3 …7,005m3 8m25dm2 …8,5m2                      … Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích trang 155, 156

Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về đo thể tích trang 155

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về đo thể tích – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3 trang 155/SGK Toán 5) Câu 1: a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: b) Trong các đơn vị đo thể tích: – Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền? – Đơn vị bé… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về đo thể tích trang 155

Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về đo diện tích trang 154

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về đo diện tích – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3 trang 154/SGK Toán 5) Câu 1: a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Km2 Hm2 Dam2 M2 Dm2 Cm2 Mm2 1km2 = hm2 1hm2 = dam2 = km2 1dam2 = m2 = hm2 1m2 = dm2 = dam2 1dm2 = cm2 = m2 1cm2 = mm2 = dm2 1mm2 =… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về đo diện tích trang 154

Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về đo độ dài và khối lượng (tiếp) trang 153, 154

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về đo độ dài và khối lượng – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 153, 154/SGK Toán 5) Câu 1: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân: a) Có đơn vị đo là ki-lô-mét: 4km 382m;            2km 79m;  … Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về đo độ dài và khối lượng (tiếp) trang 153, 154

Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về đo độ dài và khối lượng trang 152, 153

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về đo độ dài và khối lượng – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 152, 153/SGK Toán 5) Câu 1: a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau: Lớn hơn mét Mét Bé hơn mét Kí hiệu dam m dm Quan hệ… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về đo độ dài và khối lượng trang 152, 153