Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) trang 151

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 151/SGK Toán 5) Câu 1: Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân: Câu 2: a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm: 0,35 = ….;      … Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) trang 151

Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về số thập phân trang 150, 151

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về số thập phân – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 5 trang 150, 151 Câu 1: Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ trong số đó: 63,42; 99,99; 81,325; 7,081. Câu… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về số thập phân trang 150, 151

Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về phân số (tiếp theo) trang 149, 150

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về phân số tiếp theo – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 5 trang 149, 150) Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Phân số chỉ phần đã tô màu của băng giấy là: Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về phân số (tiếp theo) trang 149, 150

Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về phân số trang 148, 149

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về phân số – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 5 trang 148, 149) Câu 1: a) Viết phân số chỉ hình đã tô màu trong hình dưới đây b) Viết hỗn số chỉ hình đã tô màu trong hình dưới đây Câu 2: Rút gọn các… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về phân số trang 148, 149

Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về số tự nhiên trang 147, 148

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về số tự nhiên – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 5 trang 147, 148) Câu 1: a) Đọc các số: 70815;          975 806;         5 723 600;         472 036 953. b)… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập về số tự nhiên trang 147, 148