Giải bài tập SGK bài 9->18 Ôn tập cuối năm – Phần Hình học – Toán 9

Bài 9 trang 135 SGK Toán 9 tập 2 Cho tam giác \(ABC\) nội tiếp đường tròn \((O’\)) và ngoại tiếp đường tròn \((O)\). Tia \(AO\) cắt đường tròn \((O’)\) tại \(D\). Ta có: (A) \(CD = BD = O’D\) ;    (B) \(AO = CO = OD\) (C) \(CD = CO = BD\) ;   … Read more about Giải bài tập SGK bài 9->18 Ôn tập cuối năm – Phần Hình học – Toán 9

Giải bài tập SGK bài 1->8 Ôn tập cuối năm – Phần Hình học – Toán 9

Bài 1 trang 134 SGK Toán 9 tập 2 Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) là \(20cm\). Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của độ dài đường chéo \(AC\). Hướng dẫn trả lời: Giải Gọi \(x\) (\(cm\)) là độ dài cạnh \(AB\) (\(x > 0\)). Theo đề bài thì độ dài cạnh \(BC\) là  \((10… Read more about Giải bài tập SGK bài 1->8 Ôn tập cuối năm – Phần Hình học – Toán 9

Giải bài tập SGK bài 10->18 Ôn tập cuối năm – Phần Đại số – Toán 9

Bài 10 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 Giải các hệ phương trình: a) \(\left\{ \matrix{2\sqrt {x – 1} – \sqrt {y – 1} = 1 \hfill \cr \sqrt {x – 1} + \sqrt {y – 1} = 2 \hfill \cr} \right.\) b) \(\left\{ \matrix{{\left( {x – 1} \right)^2} – 2y = 2 \hfill… Read more about Giải bài tập SGK bài 10->18 Ôn tập cuối năm – Phần Đại số – Toán 9

Giải bài tập SGK bài 1->9 Ôn tập cuối năm – Phần Đại số – Toán 9

Bài 1 trang 131 SGK Toán 9 tập 2 Xét các mệnh đề sau: I. \(\sqrt {\left( { – 4} \right).\left( { – 25} \right)}  = \sqrt { – 4} .\sqrt { – 25}\) ;                       II. \(\sqrt {\left( { – 4} \right).\left( { – 25} \right)}  = \sqrt {100}\) III. \(\sqrt {100}  = 10\)     … Read more about Giải bài tập SGK bài 1->9 Ôn tập cuối năm – Phần Đại số – Toán 9