Giải bài tập SGK Ôn tập cuối năm – Phần Hình học – Toán 8

Câu 1: Trang 131 – SGK Toán 8 tập 2 Dựng hình thang ABCD (AB// CD), biết ba cạnh: AD = 2cm, CD = 4 cm, BC = 3cm và đường chéo AC = 5 cm. Hướng dẫn giải: Dựng hình Dựng đoạn thẳng CD = 4cm. Dựng hai đường tròn (C, 5cm) và (D,… Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập cuối năm – Phần Hình học – Toán 8

Giải bài tập SGK Ôn tập cuối năm – Phần Đại số – Toán 8

Câu 1: trang 130 sgk Toán 8 tập 2 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) \({a^2} – {b^2} – 4a + 4\) b) \({x^2} + 2x – 3\) c) \(4{x^2}{y^2} – {\left( {{x^2}+{y^2}} \right)^2}\) d) \(2{a^3} – 54{b^3}\) Hướng dẫn giải: a)        \({a^2} – {b^2} – 4a +… Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập cuối năm – Phần Đại số – Toán 8