Giải bài tập Ôn tập cuối năm – Phần Hình học – Toán 7

Bài 1 trang 90 sgk toán 7 tập 2 Cho điểm M và hai đường thẳng a, b không song song với nhau (h.59) a) Vẽ đường thẳng MH vuông góc với a (H ∈ a) , MK vuông góc với b (K ∈ b). Nêu cách vẽ. b) Qua M vẽ đường thẳng xx’… Read more about Giải bài tập Ôn tập cuối năm – Phần Hình học – Toán 7

Giải bài tập Ôn tập cuối năm – Phần Đại số – Toán 7

Bài 1 trang 88 sgk toán 7 tập 2 Thực hiện các phép tính: a) \(9,6.2{1 \over 2} – \left( {2.125 – 1{5 \over {12}}} \right):{1 \over 4}\) b) \({5 \over {18}} – 1,456:{7 \over {25}} + 4,5.{4 \over 5}\); c) \(\left( {{1 \over 2} + 0,8 – 1{1 \over 3}} \right).\left( {2,3 + 4{7… Read more about Giải bài tập Ôn tập cuối năm – Phần Đại số – Toán 7