Giải bài tập Ôn tập phần Hình học – Toán 6

Bài 1 trang 96 sgk toán 6 tập 2 a) Góc là gì? b) Góc bẹt là gì? c) Nêu hình ảnh thực tế của góc, góc bẹt. Hướng dẫn làm bài: a) Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc. b) Góc bẹt là góc của hai cạnh là hai tia đối nhau.… Read more about Giải bài tập Ôn tập phần Hình học – Toán 6

Giải bài tập SGK Ôn tập cuối năm phần Số học – Toán 6

BÀI 168 TRANG 66 SGK TOÁN 6 TẬP 2 Điền kí hiệu (∈,∉,⊂,∩) thích hợp vào ô vuông: Điền kí hiệu (∈, ∉, ⊂, ∩) thích hợp vào ô vuông: \({{ – 3} \over 4} \ldots {\rm{ }}Z\)                       0 … N                … Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập cuối năm phần Số học – Toán 6