Giải bài tập SGK Ôn tập cuối năm – Hình học 11

Câu 1: Trang 125 – SGK Hình học 11 Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\), cho các điểm \(A (1; 1), B(0; 3), C(2; 4)\) .Xác định ảnh của tam giác \(ABC\) qua các phép biến hình sau. a) Phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow v  = (2; 1)\). b) Phép đối xứng qua trục… Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập cuối năm – Hình học 11

Ôn tập cuối năm – Hình học 11

Tóm tắt lý thuyết 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng 2. Hệ thống kiến thức hình học không gian lớp 11 Chương trình hình học không gian lớp 11 có thể chia thành 5 bài tập lớn như sau: a) Bài toán 1 Tìm tương giao, bao gồm: Giao điểm… Read more about Ôn tập cuối năm – Hình học 11

Giải bài tập SGK bài 10 đến 20 Ôn tập cuối năm – Đại số & Giải tích 11

Bài 10: trang 180 sgk toán Đại số và giải tích 11 Tính các giới hạn sau a) \(\lim {{(n + 1){{(3 – 2n)}^2}} \over {{n^3} + 1}}\) b) \(\lim ({1 \over {{n^2} + 1}} + {2 \over {{n^2} + 1}} + {3 \over {{n^2} + 1}} + … + {{n – 1} \over {{n^2}… Read more about Giải bài tập SGK bài 10 đến 20 Ôn tập cuối năm – Đại số & Giải tích 11

Giải bài tập SGK bài 1 đến 9 Ôn tập cuối năm – Đại số & Giải tích 11

Bài 1: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11 Cho hàm số \(y = \cos 2x\) a) Chứng minh rằng: \(\cos 2(x + k π) = \cos 2x\) với mọi số nguyên \(k\). Từ đó vẽ đồ thị (C) của hàm số \(y = \cos2x\). b) Viết phương trình tiếp tuyến của… Read more about Giải bài tập SGK bài 1 đến 9 Ôn tập cuối năm – Đại số & Giải tích 11

Trả lời câu hỏi 11 đến 18 Ôn tập cuối năm – Đại số & Giải tích 11

Câu 11: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11 Dãy số \((u_n)\) thỏa mãn điều kiện gì thì được gọi là có giới hạn \(0\) khi \(n\) dần tới dương vô cực. Hướng dẫn giải: Ta nói dãy số \((u_n)\) có giới hạn là \(0\) khi \(n\) dần tới dương vô cực,… Read more about Trả lời câu hỏi 11 đến 18 Ôn tập cuối năm – Đại số & Giải tích 11

Trả lời câu hỏi 1 đến 10 Ôn tập cuối năm – Đại số & Giải tích 11

Câu 1: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11 Nêu định nghĩa các hàm số lượng giác. Chỉ rõ tập xác định và giá trị của từng hàm số đó. Hướng dẫn giải: Hàm số sin: \(\sin: \mathbb R \rightarrow \mathbb R\) \(x \mapsto y = {\mathop{\rm sinx}\nolimits} \) Hàm số \(y… Read more about Trả lời câu hỏi 1 đến 10 Ôn tập cuối năm – Đại số & Giải tích 11

Ôn tập cuối năm – Đại số & Giải tích 11

Tóm tắt lý thuyết 1. Phần đại số a) Hàm số lượng giác Hàm số lượng giác: Hàm số sin, hàm số cos, hàm số tang, hàm số cotang. Phương trình lượng giác: Phương trình lượng giác cơ bản theo sin, cos, tan, cot. Các dạng phương trình lượng giác thường gặp: Phương trình lượng… Read more about Ôn tập cuối năm – Đại số & Giải tích 11