Giải bài tập SGK Ôn tập cuối năm Giải tích 12 thuộc chương 4

Bài 15. Giải các phương trình sau trên tập số phức a) \((3 + 2i)z – (4 + 7i) = 2 – 5i\) b) \((7 – 3i)z + (2 + 3i) = (5 – 4i)z\) c) \(z^2 – 2z + 13 = 0\) d) \(z^4 -z^2– 6 = 0\) Trả lời: a) \((3 + 2i)z – (4… Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập cuối năm Giải tích 12 thuộc chương 4

Giải bài tập SGK Ôn tập cuối năm Giải tích 12 thuộc chương 3

Bài 11. Tính các tích phân sau bằng phương pháp tính tích phân từng phần a) \(\int_1^{{e^4}} {\sqrt x } \ln xdx\) b) \(\int_{{\pi  \over 6}}^{{\pi  \over 2}} {{{xdx} \over {{{\sin }^2}x}}} \) c) \(\int_0^\pi  {(\pi  – x)\sin {\rm{x}}dx} \) d) \(\int_{ – 1}^0 {(2x + 3){e^{ – x}}} dx\) Trả lời: a) \(\eqalign{ &… Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập cuối năm Giải tích 12 thuộc chương 3

Giải bài tập SGK Ôn tập cuối năm Giải tích 12 thuộc chương 2

Bài 9. Giải các phương trình sau: a) \({13^{2x + 1}} – {13^x} – 12 = 0\) b) \(({3^x} + {\rm{ }}{2^x})({3^x} + {\rm{ }}{3.2^x}){\rm{ }} = {\rm{ }}{8.6^x}\) c) \({\log _{\sqrt 3 }}(x – 2).{\log _5}x = 2{\log _3}(x – 2)\) d) \(log_2^2x{\rm{ }}-{\rm{ }}5log_2x{\rm{ }} + {\rm{ }}6{\rm{ }} = {\rm{ }}0\)  Trả… Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập cuối năm Giải tích 12 thuộc chương 2

Giải bài tập SGK Ôn tập cuối năm Giải tích 12 thuộc chương 1

Bài 1. Cho hàm số: \(f(x) = ax^2– 2(a + 1)x + a + 2 ( a ≠ 0)\) a) Chứng tỏ rằng phương trình f(x)  = 0 luôn có nghiệm thực. Tính các nghiệm đó. b) Tính tổng \(S\) và tích \(P\) của các nghiệm của phương trình \(f(x) = 0\). Khảo sát sự… Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập cuối năm Giải tích 12 thuộc chương 1

Trả lời câu hỏi SGK Ôn tập cuối năm Giải tích 12

Bài tập 1 trang 145 SGK Giải tích 12 Định nghĩa sự đơn điệu (đồng biến, nghịch biến) của một hàm số trên một khoảng. Gợi ý trả lời bài 1 Định nghĩa sự đơn điệu (đồng biến, nghịch biến) của một hàm số: Kí hiệu: K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa… Read more about Trả lời câu hỏi SGK Ôn tập cuối năm Giải tích 12

Trắc nghiệm Ôn tập cuối năm Giải tích 12

Câu 1: Tìm tất cả các khoảng đồng biến của hàm số \(y = \frac{1}{3}{x^3} – 2{x^2} + 3x + 5.\) A. \(( – \infty ;1) \cup (3; + \infty )\) B. \(( – 3; + \infty )\) C. \(( – \infty ;1);(3; + \infty )\) D. \(( – \infty ;4)\) Câu 2: Tìm giá trị lớn nhất M và… Read more about Trắc nghiệm Ôn tập cuối năm Giải tích 12

Ôn tập cuối năm – Giải tích 12

Sau khi kết thúc tất cả bài học chương trình Giải tích 12, bài ôn tập cuối năm sẽ giúp các em có cái nhìn tổng quan về toàn bộ chương trình đã học. Từ đó sẽ có định hướng ôn tập và rèn luyện nhằm hướng đến kì thi THPT Quốc gia mà ở đó chương trình Toán 12 luôn chiếm… Read more about Ôn tập cuối năm – Giải tích 12