Giải bài tập trắc nghiệm SGK Ôn tập chương 5: Đạo hàm

Câu 10: trang 177 sgk toán Đại số và giải tích 11 Với \(g(x) = {{{x^2} – 2x + 5} \over {x – 1}}\); \(g’(2)\) bằng: A. \(1\) B. \(-3\) C. \(-5\) D. \(0\) Hướng dẫn giải: Ta có: \(g'(x) = {{({x^2} – 2x + 5)'(x – 1) – ({x^2} – 2x + 5)(x –… Read more about Giải bài tập trắc nghiệm SGK Ôn tập chương 5: Đạo hàm

Ôn tập chương 5: Đạo hàm

Tóm tắt lý thuyết 1. Hệ thống kiến thức chương V Đại số và Giải tích 11 Hình 1: Hệ thống kiến thức chương đạo hàm 2. Các công thức tính đạo hàm BẢNG 1: CÁC CÔNG THỨC ĐẠO HÀM LỚP 11 Hàm số Hàm hợp tương ứng \({\left( C \right)^\prime } = 0\,\,\,\,\,;\,\,\,\,{\left( x \right)^\prime… Read more about Ôn tập chương 5: Đạo hàm