Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 5: Thống kê – Đại số 10

Câu 7: trang 130 sgk Đại số 10 Cho bảng phân bố tần số. Tiền thưởng (triệu đồng) cho các bộ và nhân viên trong một công ty. Tiền thưởng 2 3 4 5 6 Cộng Tần số 5 15 10 6 7 43 Mốt của bảng phân bố đã cho là: (A) 2 triệu… Read more about Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 5: Thống kê – Đại số 10

Giải bài tập Ôn tập chương 5: Thống kê – Đại số 10

Câu 1: trang 128 sgk Đại số 10 Chỉ rõ các bước để: a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp. Hướng dẫn giải: a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp Bước 1. Chia bảng số liệu thống kế rời rạc thành các lớp… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương 5: Thống kê – Đại số 10