Giải bài tập SGK Chương 4 Ôn tập chương Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

Bài 38 trang 129 SGK Toán 9 tập 2 Hãy tính thể tích , diện tích bề mặt một chi tiết máy theo kích thước đã cho trên hình 114. Hướng dẫn trả lời: Ta có: Thể tích phần cần tính là tổng thể tích của hai hình trụ có đường kính là \(11cm\) và… Read more about Giải bài tập SGK Chương 4 Ôn tập chương Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

Trả lời câu hỏi SGK Chương 4 Ôn tập chương Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

1. Hãy phát biểu bằng lời: a) Công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ. b) Công thức tính thể tích của hình trụ. c) Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón. d) Công thức tính thể tích của hình nón. e) Công thức tính diện tích của mặt cầu. f)… Read more about Trả lời câu hỏi SGK Chương 4 Ôn tập chương Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

Trắc nghiệm Chương 4 Ôn tập chương Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

Câu 1: Hình sinh ra khi quay quanh cạnh FI là: A. Hình trụ B. Hình hộp chữ nhật C. Hình nón và hình trụ D. Hình nón và hình chóp cụt Câu 2: Tỷ số thể tích của hình nón nội tiếp hình trụ và hình trụ là? (biết rằng chiều cao của nón bằng \(\frac{1}{2}\) đường cao hình trụ)… Read more about Trắc nghiệm Chương 4 Ôn tập chương Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

Ôn tập chương 4 Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

Tóm tắt lý thuyết Kiến thức cần nhớ 1. Hình trụ a. Diện tích xung quanh hình trụ Với bán kính đáy r và chiều cao h, ta có: Diện tích xung quanh: \(S_{xq}=2\pi rh\) Diện tích toàn phần: \(S_{tp}=2\pi rh+2\pi r^2\) b. Thể tích hình trụ Thể tích hình trụ được cho bởi công thức: \(V=Sh=\pi r^2h\)… Read more about Ôn tập chương 4 Hình trụ – Hình nón – Hình cầu