Trả lời câu hỏi SGK Ôn tập chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Câu 1: trang 52 sgk Toán 8 tập 2 Ví dụ về bất đẳng thức: Bất đẳng thức có chứa dấu \(<\): \(-5<-2+2\) Bất đẳng thức có chứa dấu \(>\): \(5>-2+2\) Bất đẳng thức có chứa dấu \(\leq\): \(0\leq -2+2\) Bất đẳng thức có chứa dấu \(\geq\): \(4 \geq 2+2\) Câu 2: trang 52 sgk Toán… Read more about Trả lời câu hỏi SGK Ôn tập chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Ôn tập chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bất đẳng thức Ta gọi hệ thức dạng a < b (hay a > b, a $\leq$ b, a $\geq$ b) là bất đẳng thức và gọi a vế trái, b là vế phải của bất đẳng thức. Ví dụ: Bất đẳng thức -5 + 8 < 3 + 1 có vế trái là -5 + 8, vế phải là 3 +… Read more about Ôn tập chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn