Giải bài tập SGK Ôn tập Chương 4: Biểu Thức Đại Số

Bài 57 trang 49 sgk toán 7 tập 2 Viết một biểu thức đại số của hai biến x, y thỏa mãn từng điều kiện sau: a) Biểu thức đó là đơn thức. b) Biểu thức đó là đa thức mà không phải là đơn thức. Hướng dẫn làm bài: a) Biểu thức đại số… Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập Chương 4: Biểu Thức Đại Số

Trả lời câu hỏi SGK Ôn tập Chương 4: Biểu Thức Đại Số

1. Viết năm đơn thức của hai biến x, y trong đó x và y có bậc khác nhau. Trả lời  Năm đơn thức là: xy2; 3x2y; –2x2y3; x3y2; xy3; … 2. Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Cho ví dụ. Trả lời Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số… Read more about Trả lời câu hỏi SGK Ôn tập Chương 4: Biểu Thức Đại Số

Ôn tập Chương 4: Biểu Thức Đại Số

LÝ THUYẾT Biểu thức đại số. Đơn thức. Đa thức. Nghiệm của đa thức một biến. BÀI TẬP DẠNG 1: Tính giá trị biểu thức. DẠNG 2: Thu gọn đơn thức, tính tích của đơn thức. DẠNG 3: Cộng, trừ đa thức. DẠNG 4: Bài tập về nghiệm của đa thức một biến. Tham khảo:… Read more about Ôn tập Chương 4: Biểu Thức Đại Số