Trả lời câu hỏi SGK Ôn tập chương 3: Phân số

1. Viết dạng tổng quát của phân số. Cho ví dụ một phân số nhỏ hơn 0, một phân số bằng 0, một phân số lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1, một phân số lớn hơn 1. Trả lời 2. Thế nào là hai phân số bằng nhau? Cho ví dụ. Trả lời 3. Phát biểu tính… Read more about Trả lời câu hỏi SGK Ôn tập chương 3: Phân số

Ôn tập chương 3: Phân số

1.Làm quen với phân số. $\frac{a}{b}$  được gọi là 1 phân số. Phân số gồm tử số và mẫu số. Mẫu số luôn khác  0. 2.Các tính chất trên phân số. $\frac{a}{b}=\frac{a.m}{b.m}$ $\frac{a}{b}=\frac{a:n}{b:n}$  $a.d>b.c<=> \frac{a}{b}>\frac{c}{d}$ $a.d<b.c<=> \frac{a}{b}<\frac{c}{d}$ 3.Các phép tính trên phân số. Phép cộng hai phân số :  $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{a.d+c.b}{b.d}$ Phép trừ hai phân số… Read more about Ôn tập chương 3: Phân số