Giải bài tập SGK Ôn tập chương 3: Góc với đường tròn – Hình học 9

Bài 88: Trang 103 – SGK Toán 9 tập 2 Hãy nêu tên mỗi góc trong các hinh dưới đây: Hình 66 (Ví dụ. Góc trên hình 66b) là góc nội tiếp) Hướng dẫn giải: a) Góc ở tâm b) Góc nội tiếp c) Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung d) Góc… Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập chương 3: Góc với đường tròn – Hình học 9

Trả lời câu hỏi SGK Ôn tập chương 3: Góc với đường tròn – Hình học 9

1. Góc ở tâm là gì? Trả lời:  Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn. 2. Góc nội tiếp là gì? Trả lời: Góc nội tiếp l góc có đỉnh nằm trên đường tròn, hai cạnh cắt đường tròn đó. 3. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là gì?… Read more about Trả lời câu hỏi SGK Ôn tập chương 3: Góc với đường tròn – Hình học 9

Trắc nghiệm Ôn tập chương 3: Góc với đường tròn – Hình học 9

Câu 1: Cho đường tròn đường kính AB và dây AC sao cho số đo cung AC là 60 độ. Số đo góc OCB là: ​ A. \(\widehat{OCB}=15^o\) B. \(\widehat{OCB}=20^o\) C. \(\widehat{OCB}=25^o\) D. \(\widehat{OCB}=30^o\) Câu 2: Cho hình vẽ: Biết rằng tam giác OAC đều. Giá trị của \(\widehat{ODE}\) là?   A. \(\widehat{ODE}=7,5^o\) B. \(\widehat{ODE}=10^o\) C. \(\widehat{ODE}=15^o\) D. \(\widehat{ODE}=20^o\) Câu 3: Cho đường tròn (O;R).… Read more about Trắc nghiệm Ôn tập chương 3: Góc với đường tròn – Hình học 9

Ôn tập chương 3: Góc với đường tròn – Hình học 9

Tóm tắt lý thuyết Kiến thức cần nhớ 1. Góc ở tâm Định nghĩa: Góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn được gọi là góc ở tâm. Định lí 1 Với hai cung nhỏ trong cùng một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau: a) Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau b)… Read more about Ôn tập chương 3: Góc với đường tròn – Hình học 9