Giải bài tập SGK Ôn tập Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Câu 63: Trang 87 – SGK Toán 7 tập 2 Cho tam giác ABC với AC < AB. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho BD = AB. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = AC. Vẽ các đonạ thẳng AD, AE. a) Hãy so… Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Trả lời câu hỏi SGK Ôn tập Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Câu 1: Trang 86 – SGK Toán 7 tập 2 Cho tam giác ABC. Hãy viết kết luận của hai bài toán sau về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác. Hướng dẫn giải: ============ Câu 2: Trang 86 – SGK Toán 7 tập 2 Từ điểm A không thuộc… Read more about Trả lời câu hỏi SGK Ôn tập Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác