Giải bài tập trắc nghiệm 11,12,13,14,15 ôn tập Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 11. Cho đường thẳng \(△\) đi qua điểm \(M(2 ; 0 ; -1)\) và có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow a  = (4 ; -6 ; 2)\). Phương trình tham số của đường thẳng \(△\) là: \((A)\left\{ \matrix{ x = – 2 + 4t \hfill \cr y = – 6t \hfill \cr z = 1… Read more about Giải bài tập trắc nghiệm 11,12,13,14,15 ôn tập Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Giải bài tập trắc nghiệm 6,7,8,9,10 ôn tập Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 6. Trong không gian \(Oxyz\) cho bốn điểm \(A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1)\) và \(D(1; 1; 1)\) Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện \(ABCD\) có bán kính là: (A) \({{\sqrt 3 } \over 2}\) ;                                … Read more about Giải bài tập trắc nghiệm 6,7,8,9,10 ôn tập Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Giải bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5 ôn tập Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 1. Trong không gian \(Oxyz\) cho ba vectơ \(\overrightarrow a  = ( – 1;1;0)\), \(\overrightarrow b  = (1;1;0)\) và \(\overrightarrow c  = (1;1;1)\) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? (A) \(\left| {\overrightarrow a } \right| = \sqrt 2 \);                          … Read more about Giải bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5 ôn tập Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Giải bài tập 9,10,11,12 ôn tập Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 9. Trong hệ toạ độ \(Oxyz\), tìm toạ độ điểm \(H\) là hình chiếu vuông góc của điểm \(M( 1 ; -1 ; 2)\) trên mặt phẳng \((α): 2x – y + 2z +11 = 0\) Giải Điểm \(H\), hình chiếu vuông góc của điểm \(M\) trên mp \((α)\) chính là giao điểm của… Read more about Giải bài tập 9,10,11,12 ôn tập Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Giải bài tập 5,6,7,8 ôn tập Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 5. Trong hệ toạ độ \(Oxyz\), cho mặt cầu \((S)\) có phương trình: \({(x – 3)^2} + {(y + 2)^2} + {(z – 1)^2} = 100\) và mặt phẳng \((α)\) có phương trình \(2x – 2y – z + 9 = 0\). Mặt phẳng \((α)\) cắt mặt cầu \((S)\) theo một đường tròn \((C)\). Hãy… Read more about Giải bài tập 5,6,7,8 ôn tập Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Giải bài tập 1,2,3,4 ôn tập Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 1. Cho hệ toạ độ \(Oxyz\), cho bốn điểm \(A( 1 ; 0 ; 0 ), B( 0 ; 1 ; 0 ), C( 0 ; 0 ; 1 ), D( -2 ; 1 ; -1)\). a) Chứng minh \(A, B, C, D\) là bốn đỉnh của một tứ diện. b) Tìm góc giữa… Read more about Giải bài tập 1,2,3,4 ôn tập Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Trắc nghiệm ôn tập Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm \(A\left( {1; – 1;1} \right);B\left( {2;1; – 2} \right),C\left( {0;0;1} \right).\) Gọi \(H\left( {x;y;z} \right)\) là trực tâm của tam giác ABC. Tính giá trị của \(Q = x + y + z.\) A. Q=1 B.  \(Q=\frac{1}{3}\) C. Q=2 D. Q=3 Câu 2: Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho… Read more about Trắc nghiệm ôn tập Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

Ôn tập chương 3: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN – Hình học 12

Tóm tắt lý thuyết 1. Sơ đồ các dạng toán viết phương trình đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu 2. Sơ đồ các công thức định lượng của phương pháp tọa độ trong không gian Bài tập minh họa Bài tập 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho A(0;-3;-1) và B(-4;1;-3)… Read more about Ôn tập chương 3: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN – Hình học 12