Giải bài tập trắc nghiệm SGK Ôn tập chương 3 – Hình học 11

Câu 1: Trang 122 – SGK Hình học 11 Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng? (A) Từ \(\overrightarrow {AB}  = 3\overrightarrow {AC} \) ta suy ra \(\overrightarrow {BA}  =  – 3\overrightarrow {CA} \) (B) Từ \(\overrightarrow {AB}  =  – 3\overrightarrow {AC} \) ta suy ra \(\overrightarrow {CB}  = 2\overrightarrow {AC}… Read more about Giải bài tập trắc nghiệm SGK Ôn tập chương 3 – Hình học 11

Giải bài tập SGK Ôn tập chương 3 – Hình học 11

Câu 1: Trang 121 – SGK Hình học 11 Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? a) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng song song b) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song c) Mặt phẳng… Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập chương 3 – Hình học 11

Trả lời câu hỏi Ôn tập chương 3 – Hình học 11

Câu 1: Trang 120 – SGK Hình học 11 Nhắc lại định nghĩa vecto trong không gian. Cho hình lăng trụ tam giác \(ABC.A’B’C’\). Hãy kể tên những vecto bằng vecto \(\overrightarrow {AA’} \) có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của hình lăng trụ. Hướng dẫn giải: Định nghĩa vecto trong không gian: Vecto… Read more about Trả lời câu hỏi Ôn tập chương 3 – Hình học 11

Ôn tập chương 3: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian – Hình học 11

Tóm tắt lý thuyết 1. Các định nghĩa về quan hệ vuông góc trong không gian a) Định nghĩa 1 Hai đường thẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 900. \(a \bot b \Leftrightarrow (a,b) = {90^0}.\) b) Định nghĩa 2 Một đường thẳng được gọi là vuông góc… Read more about Ôn tập chương 3: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian – Hình học 11