Giải bài tập SGK Ôn tập chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Giải bài 50 trang 33 sgk đại số 8 tập 2 Giải các phương trình: a) 3 – 4x(25 – 2x) = 8$x^2$ + x – 300               b) $\frac{2(1 – 3x)}{5}$ – $\frac{2 + 3x}{10}$ = 7 – $\frac{3(2x + 1)}{4}$ c) $\frac{5x + 2}{6}$ – $\frac{8x – 1}{3}$ = $\frac{4x +… Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Trả lời câu hỏi SGK Ôn tập chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Câu 1: trang 32 sgk Toán 8 tập 2 Hai phương trình có cùng một tập nghiệm là hai phương trình tương đương. Kí hiệu \(\Leftrightarrow \) Câu 2: trang 32 sgk Toán 8 tập 2 Ví dụ phương trình \(x+2=5\)có tập nghiệm là \(S_1=\left \{ 3 \right \}\) Nhân hai vế của phương trình với… Read more about Trả lời câu hỏi SGK Ôn tập chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Ôn tập chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Ôn tập chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn bằng sơ đồ tư duy   Phương trình một ẩn Một phương trình với ẩn x có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x. Chú ý : – Hệ thức… Read more about Ôn tập chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn