Trả lời câu hỏi SGK Ôn tập chương 3 Thống kê

Câu 1: trang 22 sgk Toán 7 tập 2 Muốn thu thập số liệu về một vấn đề mà mình quan tâm, chẳng hạn như màu sắc mà mỗi bạn trong lớp ưa thích thì em phải làm những việc gì và trình bày kết quả thu được theo mẫu bảng nào? Trả lời Muốn… Read more about Trả lời câu hỏi SGK Ôn tập chương 3 Thống kê

Giải bài tập SGK Ôn tập chương 3 Thống kê

Giải bài 20 trang 23 sgk đại số 7 tập 2 Điều tra năng suất lúa xuân năm 1990 của 31 tỉnh thành từ Nghệ An trở vào, người điều tra lập được bảng 28 (sgk trang 23)a) Lập bảng “tần số”b) Dựng biểu đồ đoạn thẳngc) Tính số trung bình cộngBài giải:a) Dựa vào… Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập chương 3 Thống kê

Ôn tập chương 3 Thống kê

Tóm tắt lý thuyết 1. Dấu hiệu a) Dấu hiệu, đơn vị điều tra – Vấn đề hay hiện thượng người điều tra quan tâm được gọi là dấu hiệu (thí dụ số cây trồng được) – Đơn vị điều tra, chẳng hạn số cây trồng được của mỗi lớp. b) Giá trị của dấu hiệu, dãy… Read more about Ôn tập chương 3 Thống kê