Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương III Phương trình, hệ phương trình – đại số 10

Bài 14 (trang 71 SGK Đại số 10): Chọn phương án đúng trong các bài tập sau Lời giải: – Chọn C – Vì điều kiện: ============= Bài 15 (trang 72 SGK Đại số 10): Chọn phương án đúng trong các bài tập sau Tập nghiệm của phương trình trong trường hợp m ≠ 0 là Lời giải:… Read more about Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương III Phương trình, hệ phương trình – đại số 10

Giải bài tập Ôn tập chương III Phương trình, hệ phương trình – đại số 10

Câu 1 (Trang 70 SGK) Khi nào hai phương trình được gọi là tương đương ? Cho ví dụ. Hướng dẫn giải: Hai phương trình được coi là tương đương <=> Có cùng tập nghiệm. Ví dụ minh họa: $x^{2} – 3x + 2 = 0$ $(x – 1)(x – 2)(x^{2} + x + 1) = 0$… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương III Phương trình, hệ phương trình – đại số 10

Ôn tập chương III Phương trình, hệ phương trình – đại số 10

Tổng hợp kiến thức I. Phương trình, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 1. Phương trình bậc nhất Dạng tổng quát: $y=ax+b, (a\neq 0)$ 2. Phương trình bậc nhất hai ẩn Dạng tổng quát: $ax+by=c$  (1) Trong đó: a , b , c là các hệ số. a và b không đồng thời bằng 0.… Read more about Ôn tập chương III Phương trình, hệ phương trình – đại số 10