Giải bài tập Ôn tập chương 2: Số nguyên – Số học 6

Câu 107: trang 98 sgk toán lớp 6 tập 1 Trên trục số cho hai điểm a, b. Hãy: Xác định các điểm – a; – b trên trục số; Xác định các điểm | a |; | b |; | – a|; | – b| trên trục số; So sánh các số a; b;… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương 2: Số nguyên – Số học 6

Ôn tập chương 2: Số nguyên – Số học 6

Tóm tắt lý thuyết Khái niệm số nguyên, số nguyên âm, số nguyên dương. Cách viết tập hợp các số nguyên, cách biểu diễn số nguyên trên trục số. Khái niệm số đối và cách xác định số đối. Cách so sánh hai số nguyên và cách xác định giá trị tuyệt đối của một… Read more about Ôn tập chương 2: Số nguyên – Số học 6