Giải bài tập Ôn tập chương 2 Đường tròn

Giải bài 41 trang 128 sgk hình học 9 tập 1. Cho đường tròn (O) có đường kính BC, dây AD vuông góc với BC tại H. Gọi E, F theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ H đến AB, AC. Gọi (I), (K) theo thứ tự là các đường tròn… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương 2 Đường tròn

Trắc nghiệm Ôn tập chương 2 Đường tròn

Câu 1: Cho đường tròn (O;5) và (O’;4). Biết OO’=10. Vị trí tương đối của hai đường tròn là A. Không cắt nhau B. Cắt nhau C. Tiếp xúc trong D. Tiếp xúc ngoài Câu 2: Cho hai đường tròn (O;4) và (O’;4) cắt nhau tại A và B. Biết OO’=6. Độ dài dây cung chung AB là: ​… Read more about Trắc nghiệm Ôn tập chương 2 Đường tròn

Ôn tập chương 2 Đường tròn – Hình học 9

Tóm tắt lý thuyết Kiến thức cần nắm 1. Khái niêm về đường kính Trong các dây của một đường tròn, dây lớn nhất là đường kính Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với dây thì đi qua trung điểm của dây đó Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm… Read more about Ôn tập chương 2 Đường tròn – Hình học 9