Giải bài tập Ôn tập chương 2 – Tam giác – Hình học 7

Câu 67 : Trang 140 – sgk toán 7 tập 1 Điền dấu “x” vào chỗ trống (…) một cách thích hợp: Câu Đúng Sai 1.Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn … … 2.Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn … … 3.Trong một tam giác, góc lớn… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương 2 – Tam giác – Hình học 7

Ôn tập chương 2 – Tam giác – Hình học 7

1. Kiến thức cần nắm vững Định lí về tổng ba góc của một tam giác, tính chất về góc ngoài của tam giác. Ba trường hợp bằng nhau của tam giác. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Định nghĩa tam giác cân, tính chất về góc của tam giác cân. Cách… Read more about Ôn tập chương 2 – Tam giác – Hình học 7