Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – Quan hệ song song

Bài tập 1 trang 78 SGK Hình học 11 Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây: (A) Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác nữa; (B) Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng… Read more about Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – Quan hệ song song

Trả lời câu hỏi Ôn tập chương II Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – Quan hệ song song

Bài tập 1 trang 77 SGK Hình học 11 Hãy nêu những cách xác định mặt phẳng, kí hiệu mặt phẳng. Gợi ý trả lời bài 1 Một mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua 3 điểm không thẳng hàng. Mặt khác qua 3 điểm A, B, C không thẳng… Read more about Trả lời câu hỏi Ôn tập chương II Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – Quan hệ song song

Giải bài tập Ôn tập chương II Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – Quan hệ song song

Câu 1: Trang 77 – SGK hình học 11 Cho hai hình thang ABCD và ABEF có chung đáy lớn AB và không cùng nằm trong một mặt phẳng. a) Tìm giao tuyến của các mặt phẳng sau: (AEC) và (BFD), (BCE) và (ADF). b) Lấy điểm M thuộc đoạn DF. Tìm giao điểm của… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương II Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – Quan hệ song song

Trắc nghiệm Ôn chương 2 Đường thẳng – Mặt phẳng trong không gian và Quan hệ song song – Hình học 11

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? A. Hai đường thẳng chéo nhau thì chúng có điểm chung. B. Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng song song hoặc chéo nhau. C. Hai đường thẳng song song với nhau khi chúng ở trên cùng một mặt phẳng. D. Khi hai đường… Read more about Trắc nghiệm Ôn chương 2 Đường thẳng – Mặt phẳng trong không gian và Quan hệ song song – Hình học 11

Ôn tập chương II Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – Quan hệ song song

Tóm tắt lý thuyết 1. Đường thẳng và mặt phẳng song song a) Định nghĩa: Đường thẳng và mặt phẳng gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm nào chung. \(a//(P) \Leftrightarrow a \cap (P) = \emptyset \) b) Các định lý: ĐL1:Nếu đường thẳng d không nằm trên mp(P) và song song với… Read more about Ôn tập chương II Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – Quan hệ song song