Giải bài tập Ôn tập chương Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Câu 1 (Trang 62 SGK) Hãy nhắc lại định nghĩa giá trị lượng giác của một góc $\alpha $ với $0^{\circ}\leq \alpha \leq 180^{\circ}$. Tại sao khi $\alpha $ là các góc nhọn thì giá trị lượng giác này lại chính là các tỉ số lượng giác đã được học ở lớp 9? Hướng dẫn giải: Với mỗi… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Trắc nghiệm Ôn tập chương Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Câu 1: Tam giác ABC có b=7, c=5 và \(cosA=\frac{3}{5}\). Diện tích tam giác ABC là: A. \(14\) B. \(15\) C. \(16\) D. \(17\) Câu 2: Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đều cạnh a là: ​ A. \(\frac{a\sqrt{3}}{4}\) B. \(\frac{a\sqrt{3}}{5}\) C. \(\frac{a\sqrt{3}}{6}\) D. \(\frac{a\sqrt{3}}{7}\) Câu 3: Cho tam giác ABC có diện tích S. Nếu tăng độ dài cạnh a lên… Read more about Trắc nghiệm Ôn tập chương Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Ôn tập chương II Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Kiến thức cần nắm 1. Giá trị lượng giác của một góc Với mỗi góc \(\alpha(0^o\leq \alpha\leq 180^o)\), ta xác định điểm M trên nửa đường tròn sao cho \(\widehat{MOx}=\alpha\). Giả sử điểm M(x;y). Khi đó: Tung độ y của điểm M được gọi là sin của góc \(\alpha\), ta kí hiệu là \(sin\alpha\) Hoành độ x của điểm… Read more about Ôn tập chương II Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng