Giải bài tập Ôn tập chương 2 Hàm số bậc nhất

Giải bài tập 32 trang 61 SGK đại số 9 a) Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất y = (m -1)x + 3 đồng biến? b) Với những giá trị nào của k thì hàm số bậc nhất y = (5 – k)x + 1 nghịch biến? Bài giải: a) Ta… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương 2 Hàm số bậc nhất

Trắc nghiệm Ôn tập chương 2 Hàm số bậc nhất

Câu 1: Cho hàm số bậc nhất \(y=ax+3\). Xác định hệ số góc a biết hàm số qua điểm \(A(2;2)\)   A. \(a=\frac{-1}{2}\) B. \(a=\frac{1}{2}\) C. \(a=1\) D. \(a=-1\) Câu 2: Đường thẳng d đi qua gốc tọa độ và song song với đường thẳng AB có \(A(2;1);B(1;3)\) có phương trình là:     A. \(y=2x\) B. \(y=-2x\) C. \(y=-2x+2\) D. \(y=2x+2\) Câu 3: Phương trình đường… Read more about Trắc nghiệm Ôn tập chương 2 Hàm số bậc nhất

Ôn tập chương 2 Hàm số bậc nhất – Đại số 9

Tóm tắt lý thuyết Kiến thức cần nhớ 1. Khái niệm Hàm số bậc nhất là hàm số được viết dưới dạng \(y=ax+b(a\neq 0)\) Hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\) khi a dương. Hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}\) khi a âm. 2. Đồ thị hàm số \(y=ax+b(a\neq 0)\) Đồ thị hàm số bậc nhất là một đường thẳng: Cắt trục… Read more about Ôn tập chương 2 Hàm số bậc nhất – Đại số 9