Giải bài tập Ôn tập chương II – Phân thức đại số – Đại số 8

Giải bài tập 57 trang 61 SGK đại số 8 tập 1 Chứng tỏ mỗi cặp phân thức sau bằng nhau: a) $\frac{3}{2x – 3}$ và $\frac{3x + 6}{2x^2 + x – 6}$           b) $\frac{2}{x + 4}$ và $\frac{2x^2 + 6x}{x^3 + 7x^2 + 12x}$ Bài giải: a) Ta có: $\frac{3x + 6}{2x^2 + x –… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương II – Phân thức đại số – Đại số 8

Ôn tập chương II – Phân thức đại số – Đại số 8

Ôn tập chương II – Phân thức đại số – Toán 8 tập 1 LÝ THUYẾT I. Khái niệm về phân thức đại số và tính chất của phân thức đại số 1. Phân thức đại số là biểu thức có dạng $\frac{A}{B}$, với A, B là những đa thức và B khác đa thức 0.… Read more about Ôn tập chương II – Phân thức đại số – Đại số 8