Giải bài tập Ôn tập chương 2: Hàm Số Và Đồ Thị – Đại số 7

Giải bài tập 48 trang 76 SGK đại số 7 tập 1 Một tấn nước biển chứa 25kg muối. Hỏi 250g nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối?Bài giải: 1 tấn = 1000kg, 250g = 0,25kgTa có 1000kg nước biển chứa 25kg muốiNên 1kg nước biển chứa: $\frac{25}{1000}$ = 0,025kgDo đó 0,25kg nước biển chứa:… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương 2: Hàm Số Và Đồ Thị – Đại số 7

Ôn tập chương 2: Hàm Số Và Đồ Thị – Đại số 7

Tóm tắt lý thuyết Định nghĩa và các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận. Định nghĩa và các bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch. Cách xác định các dạng bài toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. Khái niệm hàm số và mặt phẳng tọa độ. Cách vẽ đồ thị của… Read more about Ôn tập chương 2: Hàm Số Và Đồ Thị – Đại số 7