Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II Hàm số bậc nhất và Bậc hai – Đại số 10

Câu 13 trang 51 SGK Đại số 10 Tìm tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {x – 3}  – \sqrt {1 – 2x}\) là: (A) D = [\({1 \over 2}\),3] (B) D = [3,+ ∞)∪[-∞,\({1 \over 2}\) ] (C) D = Ø (D) D = R Trả lời: Tập xác định D… Read more about Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II Hàm số bậc nhất và Bậc hai – Đại số 10

Giải bài tập Ôn tập chương II Hàm số bậc nhất và Bậc hai – Đại số 10

Câu 1 (Trang 50 SGK) Phát biểu quy ước về tập xác định của một hàm số cho bởi công thức. Từ đó hai hàm số $y=\frac{x+1}{(x+1)(x^{2}+2)}$ và $y=\frac{1}{x^{2}+2}$ có gì khác nhau? Hướng dẫn giải: Tập xác định của hàm số cho bởi công thức y = f(x) là tập hợp các giá trị của x sao… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương II Hàm số bậc nhất và Bậc hai – Đại số 10

Ôn tập chương II Hàm số bậc nhất và Bậc hai – đại số 10

Tóm tắt lý thuyết 1. Hàm số bậc nhất Sơ đồ tư duy hàm số bậc nhất 2. Hàm số bậc hai Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai Bài tập minh họa Ví dụ 1: Cho các hàm số : \(y =  – 2x + 3,\,\,y = x… Read more about Ôn tập chương II Hàm số bậc nhất và Bậc hai – đại số 10