Giải bài tập Ôn tập chương I hình học 9 trang 95, 96

Giải bài 38 trang 95 sgk hình học 9 tập 1 Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như hình 48. Tính khoảng cách giữa chúng (làm tròn đến mét) Bài giải:  Hình 48 Áp dụng hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông IKB, ta có: IB… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương I hình học 9 trang 95, 96

Giải bài tập Ôn tập chương I hình học 9 trang 93, 94

Giải bài tập 33 trang 93 sgk hình 9 tập 1 Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây: a) Trong hình 41, sin $\alpha$ bằng: A. $\frac{5}{3}$             B. $\frac{5}{4}$             C. $\frac{3}{5}$            D. $\frac{3}{4}$ b) Trong… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương I hình học 9 trang 93, 94

Trắc nghiệm Ôn tập chương Hệ thức lượng trong tam giác vuông – Hình học 9

Câu 1: Một cột đèn cao 15m. tại một thời điểm tia sáng mặt trời tạo với mặt đất 1 góc 60 độ. Hỏi bóng của cột đèn đó trên mặt đất dài bao nhiêu     A. \(\frac{15}{2}\) B. \(\frac{15}{\sqrt{3}}\) C. \(\frac{15}{\sqrt{2}}\) D. \(\frac{30}{\sqrt{2}}\) Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết rằng \(AB=4;AC=5\). Giá trị… Read more about Trắc nghiệm Ôn tập chương Hệ thức lượng trong tam giác vuông – Hình học 9

Ôn tập chương 1 Hệ thức lượng trong tam giác vuông – Đại số 9

Kiến thức cần nhớ 1. Các hệ thức về cạnh và đường cao của tam giác vuông Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Đặt \(AB=c, BC=a, AC=b, AH=h, HC=b’, HB=c’\). Ta có: \(b^2=a.b’\) \(c^2=a.c’\) \(h^2=b’.c’\) \(b.c=a.h\) \(\frac{1}{h^2}=\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\) hay \(h=\frac{b.c}{\sqrt{b^2+c^2}}\) 2. Định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn Các lưu ý: \(tan\alpha… Read more about Ôn tập chương 1 Hệ thức lượng trong tam giác vuông – Đại số 9