Ôn tập chương 1: Đường Thẳng Vuông Góc. Đường Thẳng Song Song – hình học 7

LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa hai góc đối đỉnh 2. Định lí về hai góc đối đỉnh 3. Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc. 4. Định nghĩa đường trung trực của một đoạn thẳng. 5. Dấu hiệu (định lí) nhận biết hai đường thẳng song song. 6. Tiên đề Ơ – clit về đường thẳng song song. 7. Tính chất (định… Read more about Ôn tập chương 1: Đường Thẳng Vuông Góc. Đường Thẳng Song Song – hình học 7

Giải bài tập ôn tập chương I hình học 7

Giải bài 54 trang 103 sgk hình học 7 tập 1. Trong hình 37 có năm cặp đường thẳng vuông góc và bốn cặp đường thẳng song song. Hãy quan sát rồi viết tên các cặp đường thẳng đó và kiểm tra lại bằng êke. Bài giải: Hình 37. Quan sát hình 37, ta có… Read more about Giải bài tập ôn tập chương I hình học 7