Giải bài tập Ôn chương 1 Đoạn Thẳng – hình học 6

Câu 1 Đoạn thẳng AB là gì? Hướng dẫn giải: Ta có: Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B. Hình vẽ minh họa: Câu 2 Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng… Read more about Giải bài tập Ôn chương 1 Đoạn Thẳng – hình học 6

Ôn tập chương 1 Đoạn Thẳng – hình học 6

Bài học này trình bày nội dung: Ôn tập phần Hình học. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, gồm tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các… Read more about Ôn tập chương 1 Đoạn Thẳng – hình học 6