Giải bài tập SGK Ôn Chương 1 trắc nghiệm – Hình học 12

Bài tập 1 trang 27 SGK Hình học 12 Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? (A) Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau; (B) Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau; (C) Tồn tại một hình đa diện có số… Read more about Giải bài tập SGK Ôn Chương 1 trắc nghiệm – Hình học 12

Giải bài tập SGK Ôn Chương 1 bài 11,12 – Hình học 12

Bài tập 11 trang 27 SGK Hình học 12 Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BB’ và DD’. Mặt phẳng (CEF) chia khối hộp trên làm hai khối đa diện. Tính tỉ số của hai khối đa diện đó. Hướng dẫn giải chi tiết… Read more about Giải bài tập SGK Ôn Chương 1 bài 11,12 – Hình học 12

Giải bài tập SGK Ôn Chương 1 bài 9,10 – Hình học 12

Bài tập 9 trang 26 SGK Hình học 12 Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên tạo với đáy một góc bằng 600. Gọi M là trung điểm của SC. Mặt phẳng đi qua AM và song song với BD, cắt SB tại E và cắt SD… Read more about Giải bài tập SGK Ôn Chương 1 bài 9,10 – Hình học 12

Giải bài tập SGK Ôn Chương 1 bài 7,8 – Hình học 12

Bài tập 7 trang 26 SGK Hình học 12 Cho hình chóp tam giác S.ABC có AB = 5a; BC = 6A; CA=7a. Các mặt bên SAB, SBC, SCA tạo với đáy một góc bằng 600. Tình thể tích khối chóp đó. Hướng dẫn giải chi tiết bài 7 Gọi H là hình chiếu của… Read more about Giải bài tập SGK Ôn Chương 1 bài 7,8 – Hình học 12

Giải bài tập SGK Ôn Chương 1 bài 5,6 – Hình học 12

Giải bài tập SGK Ôn Chương 1 bài 5,6 – Hình học 12 **************** Bài tập 5 trang 26 SGK Hình học 12 Cho hình chóp tam giác O.ABC có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA = a, OB = b, OC = c. Hãy tính đường cao… Read more about Giải bài tập SGK Ôn Chương 1 bài 5,6 – Hình học 12

Giải bài tập SGK Ôn Chương 1 bài 1,2,3,4 – Hình học 12

Giải bài tập SGK Ôn Chương 1 bài 1,2,3,4 – Hình học 12 ************* Bài tập 1 trang 26 SGK Hình học 12 Các đỉnh, cạnh, mặt của một khối đa diện phải thoả mãn những tính chất nào? Hướng dẫn giải chi tiết bài 1 Các đỉnh, cạnh, mặt của một khối đa diện… Read more about Giải bài tập SGK Ôn Chương 1 bài 1,2,3,4 – Hình học 12

Trắc nghiệm Ôn chương 1 Khối đa diện – Hình học 12

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và có thể tích bằng 1. Trên cạnh SC lấy điểm E sao cho SE=2EC. Tính thể tích V của khối tứ diện SEBD. A. \(V=\frac{1}{6}\) B.  \(V=\frac{1}{12}\) C.  \(V=\frac{1}{3}\) D.  \(V=\frac{2}{3}\) Câu 2: Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có thể tích V. Tính… Read more about Trắc nghiệm Ôn chương 1 Khối đa diện – Hình học 12

Ôn tập chương I – Hình học 12

1. Sơ đồ nội dung chương khối đa diện 2. Sơ đồ các công thức tính thể tích khối đa diện 3. Sơ đồ phân loại các dạng toán về thể tích 4. Hệ thống hóa kiến thức hình học không gian lớp 11 a) Quan hệ song song Hệ thống hóa kiến thức “Đường… Read more about Ôn tập chương I – Hình học 12