Giải bài tập trắc nghiệm ôn tập chương 1 – hình học 11

Bài tập 1 trang 35 SGK Hình học 11 Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình? (A) Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng; (B) Phép đồng nhất (C) Phép vị tự tỉ số (-1) (D) Phép đối xứng trục Gợi ý trả lời bài 1 Trong… Read more about Giải bài tập trắc nghiệm ôn tập chương 1 – hình học 11

Giải bài tập ôn tập chương 1 – hình học 11

Bài tập 1 trang 34 SGK Hình học 11 Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm ảnh của tam giác AOF. a) Qua phép tịnh tiến theo vecto \(\overrightarrow {AB} \) b) Qua phép đối xứng qua đường thẳng BE c) Qua phép quay tâm O góc \({120^0}\) Hướng dẫn giải chi tiết bài… Read more about Giải bài tập ôn tập chương 1 – hình học 11

Trả lời câu hỏi ôn tập chương 1 – hình học 11

Bài tập 1 trang 33 SGK Hình học 11 Thế nào là một phép biến hình, phép dời hình, phép đồng dạng? Nêu mối liên hệ giữa phép dời hình và phép đồng dạng. Gợi ý trả lời bài 1 Phép biến hình là quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm nằm trong mặt phẳng… Read more about Trả lời câu hỏi ôn tập chương 1 – hình học 11

Trắc nghiệm ôn chương 1 – Hình học 11

Câu 1: Hình nào sau đây có vô số tâm đối xứng? A. Hình lục giác đều. B. Hình gồm hai đường thẳng cắt nhau. C. Hình gồm hai đường thẳng song song. D. Hình gồm hai đường tròn có bán kính bằng nhau. Câu 2: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? A. Phép tịnh tiến biến… Read more about Trắc nghiệm ôn chương 1 – Hình học 11