Giải bài tập Ôn tập chương 1 – Đại số 8

Giải bài tập 75 trang 33 SGK đại số 8 Làm tính nhân: a) 5$x^2$.(3$x^2$ – 7x + 2)                                  b) $\frac{2}{3}$xy( 2$x^2$y – 3xy + $y^2$) Bài giải: a) 5$x^2$.(3$x^2$ – 7x + 2) = 15$x^4$ – 35$x^3$ + 10$x^2$ b) $\frac{2}{3}$xy(… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương 1 – Đại số 8

Ôn tập chương 1 – Đại số 8

Kiến thức cần nắm vững của chương 1 Quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau. Muốn nhân một đa thứcc với một… Read more about Ôn tập chương 1 – Đại số 8