Ôn tập chương 1 Số hữu tỉ. Số thực – Đại số 7

Tóm tắt lý thuyết   Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Các công thức liên quan: $x^{m}.x^{n}=x^{m+n}$; $x^{m}\div x^{n}=x^{m-n} (x\neq… Read more about Ôn tập chương 1 Số hữu tỉ. Số thực – Đại số 7

Giải bài tập Ôn tập chương I đại số 7

Giải bài tập 96 trang 48 SGK đại số 7 Thực hiện các phép tính: a) 1$\frac{4}{23}$ + $\frac{5}{21}$ – $\frac{4}{23}$ + 0,5 + $\frac{16}{21}$             b) $\frac{3}{27}$ . 19$\frac{1}{3}$ – $\frac{3}{7}$ . 33$\frac{1}{3}$ c) 9$(-\frac{1}{3})^3$ + $\frac{1}{3}$                                d) 15$\frac{1}{4}$ : (-$\frac{5}{7}$)… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương I đại số 7