Giải bài tập SGK bài ôn tập chương Mệnh đề, Tập hợp – toán 10

Giải bài tập SGK bài ôn tập chương Mệnh đề, Tập hợp – toán 10 *******************   Bài tập 1 trang 24 SGK Đại số 10 Xác định tính đúng sai của mệnh đề phủ định \(\overline A \) theo tính đúng sai của mệnh đề A. Gợi ý trả lời bài 1 Ta có tính… Read more about Giải bài tập SGK bài ôn tập chương Mệnh đề, Tập hợp – toán 10

Ôn tập chương I Mệnh đề, Tập hợp – Toán 10

A. Mệnh đề 1. Mệnh đề Mệnh đề là một câu thỏa mãn đồng thời hai yêu câu: a) Câu ấy hoặc là đúng, hoặc là sai. b) Câu ấy không thể vừa đúng và vừa sai. 2. Mệnh đề kéo theo Là mệnh đề có dạng \(P \Rightarrow Q.\) 3. Mệnh đề phủ định… Read more about Ôn tập chương I Mệnh đề, Tập hợp – Toán 10