Giải bài Luyện tập chung – Toán 5 trang 61

Câu 1: Trang 61 – sgk toán lớp 5 Đặt tính rồi tính: a) 375,86 + 29,05; b) 80,475 – 26,827; c) 48,16 – 3,4. Hướng dẫn giải: a) 375,86 + 29,05 b) 80,475 – 26,827 c) 48,16 – 3,4. ============= Câu 2: Trang 61 – sgk toán lớp 5 Tính nhẩm: a) 78,29 x… Read more about Giải bài Luyện tập chung – Toán 5 trang 61

Giải bài Nhân một số thập phân với một số thập phân – Toán 5 trang 58

 Lý thuyết Ví dụ: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 5,7m, chiều rộng 3,4m. Hỏi diện tích của mảnh vườn rộng bao nhiêu mét vuông? Có hai cách để thực hiện: Cách 1: Đổi 3,4m = 34dm 5,7m = 57dm Ta đặt tính: Vậy diện tích của mảnh vườn là: 34 x 57… Read more about Giải bài Nhân một số thập phân với một số thập phân – Toán 5 trang 58

Giải bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…- Toán 5 trang 57

Lý thuyết. a) Ví dụ 1:   15,755 x 10 = ? Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang bên phải một chữ số ta cũng được 157,55 b) Ví dụ 2:  83,441 x 100 = ? Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53,286 sang bên phải hai… Read more about Giải bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…- Toán 5 trang 57

Giải bài Nhân một số thập phân với một số tự nhiên – Toán 5 trang 55

 Lý thuyết Ví dụ: Tính 1,5 x 4 = ? Ta đặt tính như sau: Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên Phần thập phân của số 0,46 có hai chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái  * Muốn nhân một… Read more about Giải bài Nhân một số thập phân với một số tự nhiên – Toán 5 trang 55