Học và giải bài tập Tin học lớp 6

 Học và giải bài tập Tin học lớp 6, Gồm có các phần Tóm tắt lý thuyết, giải bài tập sách giáo khoa, trắc nghiệm. Mục lục Giải bài tập Tin học lớp 6 đầy đủ. Chương 1: Tin học và máy tính điện tử Bài 1: Thông tin và Tin học Gợi ý bài… Read more about Học và giải bài tập Tin học lớp 6